فرصت های شغلی

تیم ما همیشه برای افراد با انگیزه، مسئولیت پذیر و خلاق جا دارد. فقط باید خودتان را ثابت کنید، اول به خودتان، بعد به ما.

ما در حوزه های مختلفی مانند طراحی محصول، تولید محتوا، مدیریت محتوا، گرافیک ، توسعه فنی و … فرصت همکاری داریم. شما فکر می کنید در چه حوزه ای می توانید به ما کمک کنید؟

منتظرتان هستیم

Your Name*

Your Email*

Your Message*